Helse & Sikkerhet SA

Vaksinering

Helse & Sikkerhet kan gjennomføre vaksinering for ansatte i våre kundebedrifter.
Vi følger Folkehelseinstituttets  anbefalinger.

Vi kan tilby:


For reisevaksiner anbefaler vi at du tar kontakt  med oss 6 - 8 uker før avreise.
Sjekk din vaksinasjonsstatus på: Mine Vaksiner

Basistjenesten

 - dekker de fleste forskriftskravene.

I basistjenesten inngår alle de grunnleggende tjenestene som en bedriftshelsetjenste skal levere, både planleggbare tjenester og behov som oppstår. Vi har meget kort responstid på henvendelser og har alle fagpersoner tilgjengelig lokalt.

 • Handlingsplan, årlig utarbeidelse og evaluering.
 • Årsrapporter og aktivitetsrapporter.
 • Oppdragsrapporter.
 • Deltakelse på vernerunder, befaringer, risikovurderinger og andre kartleggingstiltak.
 • HMS - møter.
 • HMS - informasjon og minikurs i virksomheten.
 • Rådgivning ved henvendelser fra arbeidtaker, verneombud og arbeisdmiljøutvalg.
 • Rådgivning ved forebygging og oppfølging av sykefravær.
 • Revisjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ink. rapporter og oppfølging.
 • Gjennomgang av stoffkartotek med risikovurdering.
 • Eksponeringsregister.
 • Nødvendig bistand ved akutte rusproblemer(AKAN)
 • Deltakelse ved tilsynsbesøk(Arbeidstilsynet, Branntilsynet)
 • Debrefing etter traumatiske hendelser.
 • Rådgivning ved konflikter, trekassering og lignende.

 

Tilleggstjenester

 - leveres som tillegg til basistjenestene og de viktigste av disse er:

 • Målrettede helsundersøkelser som er tilpasset hver enkelt virksomhet.
 • Kurs somer vist i vår kurskatalog(redusert pris for virksomheter som har basistjenester).
 • Tjenester som virksomheten får dekket av NAV ( dialogmøter og funksjonsvurderinger).
 • Oppdrag som krever spesielle ressurser eller som er av prosjektkarakter.

 

For kunder i Rana - området

Arbeidsmedisinsk poliklinikk er inkludert for kunder i Rana - området. Denne klinikken er bemannet med lege, sykepleier og fysioterapaut og gir øyeblikkelig hjelp for behandling av arbeidsrelaterte skader og helsplager innenfor vår åpningstid som er 07.30 - 15.30. Vi gir inntil 2 oppfølgende konsultasjoner og henviser videre til andre instanser i helsevesenet når det er behov for videre behandling. Den ansatte får med utfylt skjema for levering til leder og virksomheten får tilbakemeldingsrapporter kvartalsvis.

 

Siste nyheter